ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย"

 
แถว 1: แถว 1:
#REDIRECT [[บิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย]]
+
#REDIRECT [[พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย]]

รุ่นแก้ไขเมื่อ 07:40, 10 พฤศจิกายน 2551