ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง"

 
(ไม่แสดง 9 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้ 1 คน)
แถว 1: แถว 1:
<h1>'''พุทธศักราช ๒๕๑๐ : ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง'''**</h1>
+
<div id="bg_g1t">&nbsp;</div>
 +
<div id="bg_g1">
 +
<h1>พุทธศักราช ๒๕๑๐ : ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง</h1>
  
 
<div style="display:table">
 
<div style="display:table">
 
<div style="display:table; width:65%; float:left">
 
<div style="display:table; width:65%; float:left">
ทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พระองค์ทรงชนะเสิศเหรียญทองการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค โดยใช้ '''"เรือใบซุปเปอร์มด"''' ลงแข่งขัน
+
ทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พระองค์ทรงชนะเสิศเหรียญทองการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค  
  
 
[[ภาพ:การกีฬา.jpg|300px|รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ|center]]
 
[[ภาพ:การกีฬา.jpg|300px|รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ|center]]
แถว 10: แถว 12:
  
 
“เรือใบซูเปอร์มด” เป็นเรือใบมดที่ทรงปรับปรุงแบบใหม่ ทรงออกแบบตัวเรือยาว 11 ฟุตเท่าเรือมด แต่ความกว้างเพิ่มขึ้น คือกว้าง 4 ฟุต 11 นิ้ว ท้องแบน น้ำหนักประมาณ 34 กิโลกรัม เนื้อที่ใบโตเท่าเดิม การทรงตัวดี ความเร็วมีมากขึ้น ตัวเรือคงทนแข็งแรง สู้คลื่นลมได้ดี และมีความปลอดภัยสูง เรือใบซูเปอร์มดนี้ใช้แข่งขันกีฬานานาชาติเป็นครั้งแรกในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ ประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2510  
 
“เรือใบซูเปอร์มด” เป็นเรือใบมดที่ทรงปรับปรุงแบบใหม่ ทรงออกแบบตัวเรือยาว 11 ฟุตเท่าเรือมด แต่ความกว้างเพิ่มขึ้น คือกว้าง 4 ฟุต 11 นิ้ว ท้องแบน น้ำหนักประมาณ 34 กิโลกรัม เนื้อที่ใบโตเท่าเดิม การทรงตัวดี ความเร็วมีมากขึ้น ตัวเรือคงทนแข็งแรง สู้คลื่นลมได้ดี และมีความปลอดภัยสูง เรือใบซูเปอร์มดนี้ใช้แข่งขันกีฬานานาชาติเป็นครั้งแรกในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ ประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2510  
 
 
ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในกีฬาเรือใบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นทั่วไป และด้วยพระปรีชาสามารถทรงได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ฉลองพระองค์ชุดวอร์มและเบลเซอร์ และทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา ทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นๆ พระองค์ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ซึ่งเป็นวันพิธีฯปิดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬากรีฑาสถาน ท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั่วประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วโลก
 
 
</div>
 
</div>
<div style="display:table; border: 1px solid #8B9946; -moz-border-radius:10px; width:30%; padding:3px; float:right">
+
<div style="display:table; border: 1px solid #8B9946; width:30%; padding:5px 3px; float:right">
 
[[ภาพ:การกีฬา2.jpg|150px|ทรงประดิษฐ์ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน|center]]<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์เรือใบ อย่างถูกต้องตามหลักการสากล โดยทรงศึกษาแบบแปลนข้อบังคับ ของเรือแต่ละประเภทจากตำราต่าง ๆ ทั่วโลก ทรงประดิษฐ์ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ชนิดที่เรียกว่า “วัดเป็นมิลลิเมตร”
 
[[ภาพ:การกีฬา2.jpg|150px|ทรงประดิษฐ์ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน|center]]<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์เรือใบ อย่างถูกต้องตามหลักการสากล โดยทรงศึกษาแบบแปลนข้อบังคับ ของเรือแต่ละประเภทจากตำราต่าง ๆ ทั่วโลก ทรงประดิษฐ์ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ชนิดที่เรียกว่า “วัดเป็นมิลลิเมตร”
 
 
</div>
 
</div>
 
 
</div>
 
</div>
 
+
<div style="clear:both" class="kindent">ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในกีฬาเรือใบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นทั่วไป และด้วยพระปรีชาสามารถทรงได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ฉลองพระองค์ชุดวอร์มและเบลเซอร์ และทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา ทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นๆ พระองค์ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ซึ่งเป็นวันพิธีฯปิดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬากรีฑาสถาน ท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั่วประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วโลก</div>
 
 
 
==='''ทรงต่อเรื่อประเภท "มด"'''===
 
==='''ทรงต่อเรื่อประเภท "มด"'''===
  
แถว 34: แถว 30:
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
+
เรือใบฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำแนกตามประเภท
<div style="display:table; width:100%; clear:both">
+
{| width="600px" border="1"
 +
|align = "center" width="200px"|ประเภทเรือใบ||align = "center" width="200px"|พุทธศักราชที่ทรงประดิษฐ์||align = "center" width="200px"|หมายเหตุ
 +
|-
 +
|เรือใบประเภทเอนเตอร์ไพรส์<br />(International Enterprise Class)  ||align = "center"|พุทธศักราช ๒๕๐๗||ทรงต่อเรือใบ “ราชปะแตน”เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคมต่อมาได้ทรงสร้างเรือเพิ่มขึ้นอีก ๑ ลำพระราชทานนามว่า “เรือเอจี”
 +
|-
 +
|เรือใบประเภทโอเค<br />(International OK Class)  ||align = "center"|พุทธศักราช ๒๕๐๘||เรือใบโอเคลำแรกพระราชทานนามว่า “นวฤกษ์” ลำต่อๆ มา ได้พระราชทานนามว่า “เรือเวคา ๑” “เรือเวคา ๒” และ “เรือเวคา ๓” เป็นต้น
 +
|-
 +
|เรือใบประเภทม็อธ<br />(International Moth Class)  ||align = "center"|พุทธศักราช ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐๗||พระราชทานนามเรือใบสกุลใหม่ว่า“เรือมด เรือซูเปอร์มด และเรือไมโครมด” โดยทรงใช้ผงไฟเบอร์ยามที่ทรงต่อเรือเมื่อโดนแล้วทำให้ทรงคัน จึงพระราชทานนามว่า “มด”
 +
|-
 +
|}
 +
'''ที่มา:''' หออัครศิลปิน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
  
 
----
 
----
 
<nowiki>**</nowiki>{{แม่แบบ:สำนักงาน กปร.}}
 
<nowiki>**</nowiki>{{แม่แบบ:สำนักงาน กปร.}}
 +
[[หมวดหมู่:พระราชกรณียกิจ]]
  
[[Category: รางวัลฯ]]
 
[[หมวดหมู่:พระราชกรณียกิจ]]
 
 
</div>
 
</div>

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 02:51, 2 กันยายน 2556

 

พุทธศักราช ๒๕๑๐ : ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทอง

ทรงเป็นตัวแทนประเทศไทยลงแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๔ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พระองค์ทรงชนะเสิศเหรียญทองการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค

รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


“เรือใบซูเปอร์มด” เป็นเรือใบมดที่ทรงปรับปรุงแบบใหม่ ทรงออกแบบตัวเรือยาว 11 ฟุตเท่าเรือมด แต่ความกว้างเพิ่มขึ้น คือกว้าง 4 ฟุต 11 นิ้ว ท้องแบน น้ำหนักประมาณ 34 กิโลกรัม เนื้อที่ใบโตเท่าเดิม การทรงตัวดี ความเร็วมีมากขึ้น ตัวเรือคงทนแข็งแรง สู้คลื่นลมได้ดี และมีความปลอดภัยสูง เรือใบซูเปอร์มดนี้ใช้แข่งขันกีฬานานาชาติเป็นครั้งแรกในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ ประเทศไทย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2510

ทรงประดิษฐ์ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์เรือใบ อย่างถูกต้องตามหลักการสากล โดยทรงศึกษาแบบแปลนข้อบังคับ ของเรือแต่ละประเภทจากตำราต่าง ๆ ทั่วโลก ทรงประดิษฐ์ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน ชนิดที่เรียกว่า “วัดเป็นมิลลิเมตร”
ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-16 ธันวาคม 2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ในกีฬาเรือใบอย่างถูกต้องตามขั้นตอนเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นทั่วไป และด้วยพระปรีชาสามารถทรงได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ฉลองพระองค์ชุดวอร์มและเบลเซอร์ และทรงได้รับเบี้ยเลี้ยงในฐานะนักกีฬา ทรงเข้าค่ายฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับนักกีฬาคนอื่นๆ พระองค์ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลเหรียญทองจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ซึ่งเป็นวันพิธีฯปิดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬากรีฑาสถาน ท่ามกลางความปลื้มปีติของพสกนิกรปวงชนชาวไทยทั่วประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั่วโลก

ทรงต่อเรื่อประเภท "มด"

ทรงต่อเรือประเภท มด(Moth Class) ๓ ลำ ลำแรกพระราชทานชื่อว่า มด ลำที่สองชื่อ ซุปเปอร์มด และลำที่สามชื่อ ไมโครมด และได้ทรงจดทะเบียนระดับนานาชาติในประเภท Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ


เรือใบฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำแนกตามประเภท

ประเภทเรือใบ พุทธศักราชที่ทรงประดิษฐ์ หมายเหตุ
เรือใบประเภทเอนเตอร์ไพรส์
(International Enterprise Class)
พุทธศักราช ๒๕๐๗ ทรงต่อเรือใบ “ราชปะแตน”เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคมต่อมาได้ทรงสร้างเรือเพิ่มขึ้นอีก ๑ ลำพระราชทานนามว่า “เรือเอจี”
เรือใบประเภทโอเค
(International OK Class)
พุทธศักราช ๒๕๐๘ เรือใบโอเคลำแรกพระราชทานนามว่า “นวฤกษ์” ลำต่อๆ มา ได้พระราชทานนามว่า “เรือเวคา ๑” “เรือเวคา ๒” และ “เรือเวคา ๓” เป็นต้น
เรือใบประเภทม็อธ
(International Moth Class)
พุทธศักราช ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐๗ พระราชทานนามเรือใบสกุลใหม่ว่า“เรือมด เรือซูเปอร์มด และเรือไมโครมด” โดยทรงใช้ผงไฟเบอร์ยามที่ทรงต่อเรือเมื่อโดนแล้วทำให้ทรงคัน จึงพระราชทานนามว่า “มด”

ที่มา: หออัครศิลปิน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ


**ข้อมูลจาก หนังสือ ๘๐ ทศวรรษแห่งการพัฒนา จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ