พระราชพิธีรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔

 

พระราชพิธีรัชดาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๑๔

พระราชพิธีรัชดาภิเษก เป็น พระราชพิธี ที่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๒๕ ปี ใน วันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี หมายกำหนดการจัดงาน พระราชพิธีรัชดาภิเษก ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ รวมทั้งสิ้น ๓ วัน

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีรัชดาภิเษก

Rama9-emblem-silverjubilee2515.png
ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีรัชดาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ มีลักษณะเป็นรูปพระมหามงกุฎประดิษฐานบนพานแว่นฟ้ามีรัศมีแผ่โดยรอบตั้งอยู่ บนวิมานเมฆ ระหว่างพระมหามงกุฎและพานมีตราอุณาโลมหรือเลข ๙ อันหมายถึง รัชกาลที่ ๙ ข้างพานมีราชสีห์และคชสีห์ค้ำจุนขนาบเศวตฉัตรซ้ายขวา ด้านล่างมีอักษร "รัชดาภิเษก ๙ มิถุนายน ๒๕๑๔ ที่ระลึกพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี" ตราสัญลักษณ์นี้มีปรากฏใช้เพียง ๒ แห่ง คือ ภายในพัดรองจำนวน ๒๐๐ เล่ม เพื่อถวายแต่พระสงฆ์ตั้งแต่ชั้นเจ้าคณะจังหวัดขึ้นไปตามโบราณราชประเพณี และหนังสือที่ระลึกซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นในวโรกาสนี้ มิได้มีใช้ทั่วไป(ตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพัดรองที่ระลึกทั้ง ๒๐๐ เล่มนั้นจะไม่มีแถบข้อความ "ที่ระลึกพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๒๕ ปี" ปรากฏ)


ดูเพิ่มเติม ถนนรัชดาภิเษก