แม่แบบ:พระราชพิธีเดือนเมษายน

เมษายน

  • พระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวีธิราช วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕
  • พระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณณ์ ๖ เมษายน
  • พระราชพิธีสงกรานต์ เดิมมีหมายกำหนดการ ๔ วันระว่งวันที่ ๑๓ - ๑๖ เมายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุษาโรลดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คงวัตถุประสงค์สำคัญของราชประเพณีไว้โดยรวบขั้นตอนกระชับพอเหมาะแก่เวลาเรื่องปฏิบัติพระราชกิจได้ใน ๑ วันคือวันที่ ๒๕