สสน.ร่วมงาน “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562


วันที่ 6 กันยายน เวลา 07.30-12.15 น. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ส่งตัวเเทนบุคลากรจำนวน 8 คน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” ณ Event Hall 101 ชั้น G ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในปัญหาคอร์รัปชัน ที่เป็นภัยร้ายแรงและกำลังลุกลามหยั่งรากลึกในสังคมไทย ซึ่งเป็นหน้าที่คนไทยที่ต้องลงมือร่วมมือกันแก้ไขและไม่ยอมให้คนโกงมีที่ยืนในสังคม