สสน.นำเสนอการประยุกต์ใช้ GNSS CORS กับระบบ MMS ในกิจกรรม Social Experiment ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น


วันที่ 30 สิงหาคม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) โดย เจ้าหน้าที่งาน GIS ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล (พด.) ได้นำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้โครงข่าย GNSS CORS กับระบบ MMS เรื่อง “Combination for 3D Dike Model Generation” สำรวจแนวถนนวงแหวนตะวันตกและวงแหวนตะวันออก ในกิจกรรม Social Experiment ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมชมการสาธิตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GNSS ในงานด้าน Smart Farming, I-Construction และ MMS โดย 8 บริษัทชั้นนำของไทยและญี่ปุ่น