อธิบดีกรมประมง เยียมชม War Room สสน. พร้อมหารือแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน


วันนี้ (9 ส.ค. 2562) นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะ เข้าชม War Room คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) พร้อมกับหารือแนวทางการร่วมดำเนินงาน และ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน