สสน.ส่งบทความพร้อมร่วมนำเสนองานวิจัยในงาน AOGS ประเทศสิงคโปร์


วันที่​ 28 ก.ค.-3 ส.ค.​ 62​ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศ​ทรัพยากร​น้ำ  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ​เข้าร่วมงาน Asia Oceanic Geosiences Society (AOGS) ณ​ Suntec Convention & Exhibition Centre ประเทศ สิงคโปร์ โดยส่งบทความและนำเสนองานวิจัยของ​ สสน.​จำนวนทั้งสิ้น​ 6 บทความ​ โดยออกเป็นหัวข้อดังนี้

– แบบจำลองทางทะเล​ 2​ บทความ​ (โดย คชาภรณ์ เจตนาวณิชย์)

– แบบจำลองน้ำท่วมฉับพลัน​ 1​ บทความ​ (โดย อภิมุข มุขตารี)

– แบบจำลองน้ำท่วมพื้นที่เมือง​ 1​ บทความ​ (โดย อภิมุข มุขตารี)

– การวิเคราะห์ปริมาณ PM 2.5 กับตัวแปรทางภูมิอากาศ 1 บทความ (โดย สุภลักษณ์ วิมาลา)

– วิเคราะห์เหตุการณ์พายุในประเทศไทย 1 บทความ (โดย กาญจนา แสงพระพาย)

สุภลักษณ์ วิมาลา