สสน.ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562


วันที่ 26 กรกฎาคม สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร สสน.

โดย นายสุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และ กล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัดสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ร่วมถวายความเคารพและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ จากนั้นได้พร้อมใจร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีจอมราชา ก่อนลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้