สสน.ร่วมงาน The 2019 International Training Workshop for Natural Disaster Reduction


วันที่ 25-27 กค. 62 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.  ประกอบด้วย นส.เพ็ญศิริ ศรัณย์รัฐ ฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ  เเละ นส.ฐิติพร มีประเสริฐ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัล เป็นตัวเเทนเข้าร่วมงาน The 2019 International Training Workshop for Natural Disaster Reduction – Workshop 2: Applying Social media in Disaster Reduction จัดโดย National Science and Technology Center for Disaster Reduction (NCDR)

ซึ่งมีตัวแทนจาก 14 ประเทศเข้าร่วมงาน โดยมีผู้บรรยายจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันนำเสนอวิธีการประยุกต์ใช้ Social media เพื่อมาช่วยงานด้านภัยพิบัติ ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลจาก Social Media และข้อมูล Realtime เนื่องจากเป็นช่องทางสื่อสารที่ได้มาซึ่งข้อมูลค่อนข้างเร็ว อีกทั้งยังได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม Chunghwa Telecom และ Central Emergency Operation Center (CEOC)