สสน.นำทีมฮอนด้า ดูงาน “ขุนควร” พร้อมหารือเเนวทางสร้างความมั่นคงระบบน้ำ ในพื้นที่ จ.แพร่-พะเยา


วันที่ 27-28 มิถุนายน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน.  นำโดย ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน. นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกลุ่มบริษัทในเครือฮอนด้า ลงพื้นที่ตำบลขุนควร อ.ปง จ.พะเยา และบ้านป่าเลา ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สสน. มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และกองทุนฮอนด้าฯ ร่วมหารือแนวทางสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงระบบน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ใกล้เคียง.

นอกจากนี้ ได้เข้ารับฟังข้อมูล รูปแบบการดำเนินงานและติดตามสถานการณ์น้ำของศูนย์บริหารจัดการน้ำ จ.แพร่ เพื่อเป็นแนวทางนำประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของบริษัทต่อไป