สสน.จัดอบรม “สอนน้องรู้น้ำ ปี 2” ติวเข้มเยาวชนจาก 13 มหาวิทยาลัย (คลิป)


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. โดย กลุ่มงานวิทยาการข้อมูลน้ำ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ  จัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลน้ำของประเทศไทยในโครงการ “สอนน้องรู้น้ำ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2

 

โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 73 คน จาก 13 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.), มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยมหิดล, University of Virginia, Pennsylvania State University นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ สสน. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

interview-3

สัมภาษณ์น้องไอซ์ จากคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์

โพสต์โดย สอนน้องรู้น้ำ เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019

interview-4

สัมภาษณ์น้องไรตูน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสต์โดย สอนน้องรู้น้ำ เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019

interview-1

สัมภาษณ์ความรู้สึกน้อง ๆ ที่ได้เข้ามร่วมกิจกรรม (น้องปาล์ม จาก มจพ.)

โพสต์โดย สอนน้องรู้น้ำ เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019

interview-2

สัมภาษณ์กลุ่มน้อง ๆ จากมหาลัยมหิดล ธรรมศาสตร์ และ Pennsylvania State University

โพสต์โดย สอนน้องรู้น้ำ เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019

interview-5

สัมภาษณ์น้องชิง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โพสต์โดย สอนน้องรู้น้ำ เมื่อ วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019

.