นายกฯ เปิดงาน “สร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำฤดูฝนปี 62” ชม Mobile War Room หน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ สสน. (คลิป)


วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอนวัตกรรม “Mobile War Room” หน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่ สสน. ในพิธีเปิดงาน “สร้างรู้ สื่อสาร การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำฤดูฝน ปี 2562” ที่สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านน้ำรวมกว่า 40 หน่วยงานเข้าร่วมจำลอง และสาธิตการปฏิบัติการจริงของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤต และการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมด้านน้ำ

 

ทั้งนี้ในงานนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า ทุกหน่วยงานต้องสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และเกษตรกร ถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ สภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และการแจ้งเตือนล่วงหน้าพร้อมแนวทางการปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ชมคลิป “Mobile War Room” หน่วยวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำเคลื่อนที่