สสน.ร่วมกับ DHI A/S จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Future of Water and Environment”


วันที่ 6-7 มิถุนายน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ร่วมกับ DHI A/S จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Future of Water and Environment“ ที่ห้องประชุม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (OCS : Office Computer Services @ Kasetsart University Bangkok) โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายหัวข้อ “อนาคตการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” และ ดร.สุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

ทั้งนี้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Future of Water and Environment” ดำเนินรายการโดยนางสาววราภรณ์ บูรณะอัตม์ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษอีกมากมาย อาทิ หัวข้อบรรยาย “Solving water and environmental challenges with MIKE Powered by DHI technologies – Release 2019” โดย Mr. Jesper Dorge ผู้อำนวยใหญ่ฝ่ายขายโปรแกรมแบบจำลอง, หัวข้อบรรยาย “DHI’s experience with water management in Thailand and adjacent countries” โดย Mr. Oluf Zeilund Jessen  ผู้จัดการโครงการด้านทรัพยากรน้ำ DHI เดนมาร์ก เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมแนะนำภาพรวมและประเด็นสำคัญในการใช้งานเครื่องมือแบบจำลอง, ฝึกปฏิบัติการใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเบื้องต้น และแสดงผลการประยุกต์ใช้งาน อีกด้วย