ดร.สุทัศน์ เยือนกรุงปักกิ่ง ร่วมเป็นวิทยากรในงาน SiDRR


เมื่อวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ได้เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมงาน International Conference on Silk-road Reduction and Sustainable Development (SiDRR)

 

โดย ดร.สุทัศน์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Improving policy and science and technology interface in Disaster Risk Reduction (DRR) ซึ่งในงานนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อ Enhance disaster prevention and will contribute to our ability to guarantee the security of livelihood of the affected countries