สสน.คว้ารางวัลการแข่งขัน “ภารกิจพิชิตปัญหาน้ำ” หัวข้อการจัดการข้อมูลน้ำในภาวะวิกฤต 


15-16 พ.ค. 2562 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. โดยนายวาทิน ธนาธารพร, นายธีรพล เจริญสุข และนางสาวสุภลักษณ์ วิมาลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ได้เข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรม Dutch Water Bootcamp หรือ “ภารกิจพิชิตปัญหาน้ำ” ในหัวข้อการจัดการข้อมูลน้ำในภาวะวิกฤต โดยใช้เทคโนโลยี Digital Delta และ Dutch Risk Reduction

โดยทีม สสน. ได้ร่วมเเข่งขันในหัวข้อ “From Local to Water Basin Data” และได้รับรางวัลที่ 3 ได้รับ Certificate และเงินรางวัลจากท่านเอกอัครฑูต H.E. Kees Rade