สสนก. เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้ำ


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำฯ เพิ่มศักยภาพบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดผลกระทบและวางแผนรับมือกับปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ร่วมกับ International Water Association และ DHI ประเทศเดนมาร์ก จัดทำเครื่องมือบริหารจัดการน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ด้วยข้อมูลที่คาดการณ์ได้ ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามได้จากรายงาน

ที่มา: NewsNBT THAILAND ช่อง NBT