โมเดลแก้ปัญหาความยากจน จ.บุรีรัมย์


การน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากและแล้งซ้ำซาก ทำให้พื้นที่กว่าแสนไร่ ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นชุมชนตัวอย่าง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยังจะเป็นตัวอย่างเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในอีก 10 จังหวัดทั่วประเทศ โดยประเด็นนี้จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.สัญจรวันพรุ่งนี้ด้วย

ที่มา: http://news.ch3thailand.com/local/68550