รอยล แจงต้องยึดแนวพระราชดำรัส “ในหลวง” แก้วิกฤตน้ำท่วมได้ยั่งยืน


ดร.รอยล จิตรดอน แจงการบริหารจัดการน้ำได้แบบยั่งยืน ต้องน้อมนำพระราชดำรัสในหลวงมาปฏิบัติ “เวลาคิดให้คิดแมคโคร (Macro) แต่เวลาทำให้ทำไมโคร (Micro)” ถึงจะสัมฤทธิผล ชี้การเพิ่มอุโมงค์ระบายน้ำ ซึ่งเป็นการลงทุนระบบหลัก ไม่อาจแก้ปัญหาได้ เพราะมีคอขวดเต็มไปหมด ขณะที่ประชาชนจะตื่นตระหนก “กลัวน้ำท่วมบ้าน” จับตาช่วง 3 สัปดาห์แรกของเดือนแนะนำแอปพลิเคชัน Thai Water ตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้า 3 วันได้แม่นยำ ช่วยวางแผนการเดินทางในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดี

559000010405802

ฝนที่กระหน่ำลงมาหลายระลอกในปีนี้ ส่งผลให้ถนน บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย จมน้ำ และหลายครั้งที่ฝนตกลงมา ถนนหลายสายของกรุงเทพมหานครเอง ก็เปลี่ยนสภาพกลายเป็นคลองไปในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นนี้ สร้างความวิตกกังวลกันว่า จะเกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ ซ้ำรอยปี 2554 อีกครั้งหรือไม่
ดร.รอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์กรมหาชน) อธิบายถึงปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นว่า สถานการณ์น้ำท่วมตามหัวเมืองต่างๆ นั้น เป็นน้ำรอการระบายที่ต้องรีบแก้ไขตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นเรื่องการบริหารจัดการน้ำ

อ่านต่อที่ ผู้จัดการ online