บินสำรวจสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา


ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. บินสำรวจสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา เพื่อบริหารจัดการน้ำช่วยแบ่งเบาการระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาจุดเดียว

ก่อนขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และร่วมบรรเทาผลกระทบของชาวบ้านริมน้ำจากน้ำท่วม ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก.เปิดเผยถึงเส้นทางที่จะขึ้นบินสำรวจว่า จะเริ่มจากคลองเปรมประชากรไปบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านจุดที่น้ำท่วมล้นตลิ่ง คลองบางบาล คลองโผงเผง ไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นจึงย้อนกลับเพื่อดูปริมาณน้ำในพื้นที่ท่วมทุ่ง หรือแก้มลิงในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประเมินพื้นที่รองรับน้ำโดยเฉพาะความเป็นไปได้ที่ทุ่งรังสิต และ จะสิ้นสุดการบินสำรวจที่ประตูน้ำพระนารายณ์ เขื่อนพระรามหก

ดร.รอยล บอกถึงความเป็นไปได้ถึงเส้นทางระบายน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาออกสู่อ่าวไทยว่า ไม่ได้ผ่านเพียงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียว แต่จะดูว่ามีเส้นทางไหนบ้างเพื่อปรับระบบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมมากที่สุด เพราะปริมาณฝนปีนี้ตกในพื้นที่ท้ายเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย และกระจายตามพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เครื่องมือที่มีอยู่ ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ดีเท่าที่ควร

ที่มา: เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 27 ก.ย. 59