อบรม “การใช้ระบบประเมินปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ”


สสนก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) จัดฝึกอบรม “การใช้ระบบประเมินปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ”  โดยมี Dr. Thomas Einfalt ผู้เชี่ยวชาญด้านดาวเทียม จากประเทศเยอรมัน และ ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น เป็นวิทยากร  ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สสนก.

IMG_005

IMG_009   IMG_008

IMG_002   IMG_007

IMG_001