ซักซ้อมติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วย ThaiWater


ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก. สาธิตการติดตามสถานการณ์น้ำด้วยระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ (ThaiWater) ให้แก่สื่อมวลชน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในฤดูฝนปีนี้

สสนก. ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ โดยรวมรวมข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับใช้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 30 หน่วยงาน ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net และแอพพลิเคชั่น ThaiWater Mobile Application ซึ่งมีข้อมูลสำหรับติดตามสถานการณ์น้ำและอากาศ เช่น ข้อมูลพายุ ปริมาณฝน น้ำในเขื่อน น้ำในแม่น้ำลำคลอง รวมทั้งข้อมูลคาดการณ์ฝน คาดการณ์ความสูงและทิศทางของคลื่นในทะเลล่วงหน้า โดยนำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดูข้อมูลหรือนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะสื่อมวลชน ซึ่งจะช่วยนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณะ ให้เกิดการเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น