ไทย-UN ร่วมแก้ไข ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ


สสนก. ร่วมกับ สำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) จัดการประชุมวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชีย เเลกเปลี่ยนความรู้จากนักวิชาการทั่วโลกพร้อมนำเสนอการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ