ผู้แทน 27 ประเทศร่วมหารือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ


สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติจาก 27 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ร่วมหารือแนวทางการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศสเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญ เรื่องการลดอุณหภูมิของโลกอย่างมาก โดยการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ สสนก.ร่วมกับ UNISDR จึงจัดงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การลดภัยพิบัติของแต่ละเทศ ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสูญเสียภัยพิบัติแห่งเอเชีย UNISDR

messageImage_1472136201922 messageImage_1472135894140

ขณะเดียวกันนายรอยล จิตรดอน ระบุว่าจากสถานการณ์ที่ไทยต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ซึ่งการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำสามารถลดภัยพิบัติลงได้

ผลการประชุมครั้งนี้ จะถูกนำไปรายงานผลในการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันต่อไป

 

ที่มา : ข่าว 3 มิติ วันที่ 23 สิงหาคม 2559