ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
| 3,656 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ปฏิบัติงานด้านบริหารความร่ […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
| 3,174 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารคว […]

อ่านต่อ