ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ (Developer) จำนวน 1 อัตรา
| 1,975 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้ […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
| 2,383 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ปฏิบัติงานด้านบริหารความร่ […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ (งานความร่วมมือระหว่างประเทศ) จำนวน 1 อัตรา
| 2,080 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. ช่วยปฏิบัติงานด้านบริหารคว […]

อ่านต่อ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ข้อมูล/นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (งานวิทยาการข้อมูลน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
| 2,370 views

หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1. จัดการข้อมูลให้มีคุณภาพเหม […]

อ่านต่อ