อยากดูข้อมูลฝน ข้อมูลน้ำ และข้อมูลคาดการณ์สถานการณ์น้ำและอากาศ สามารถดูได้จากที่ไหน

19/06/2024

ติดตามได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านเว็ปไซต์ www.thaiwater.net

2. แอปพลิเคชัน ThaiWater สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaiwater.net/mobile