สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) คือหน่วยงานอะไร?

29/05/2024

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในประเทศไทย โดยมีหน้าที่หลักในการสร้างและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ