ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลจาก สสน. ได้อย่างไร?

19/06/2024

สามารถเข้าถึงข้อมูลจาก สสน. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.hii.or.th และ เว็บไซต์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ www.thaiwater.net ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น้ำ, การพยากรณ์น้ำ, และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ สสน. ได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ สสน. ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ www.hii.or.th