จ้างเหมาสอบเทียบ (Calibrate) อุปกรณ์สำรวจภูมิประเทศแบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มความถูกต้องทางตำแหน่งและความสูงภูมิประเทศ สำหรับสร้างแบบจำลอง 3 มิติและแผนที่ความถูกต้องสูง

....

อ่านเพิ่มเติม

จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

....

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗

....

อ่านเพิ่มเติม

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

....

อ่านเพิ่มเติม