ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

04/03/2021

Banner

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มีภารกิจในการดำเนินการวิจัย การสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการผลิตและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดประกาศรับสมัคร โดยคลิกที่ link ด้านล่างนี้

https://www.nstda.or.th/r/2022-mtec-director-recruitment