สสน. จับมือ ดีป้า-ซีเมนส์ ขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม ‘Hydrogence’ บริหารจัดการน้ำท่วมในเมือง

08/04/2022

วันที่ 7 เมษายน 2565 ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ในการต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือดีป้า นำโดย ดร. รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ ดร. ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส และผู้บริหารบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ประเทศไทย นำโดย คุณสุวรรณี สิงห์ฤาเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับเวิลด์คลาส “Hydrogence” ในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเมือง ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และใช้งานได้จริงอย่างยั่งยืน

โดยผลของการหารือและระดมสมอง เพื่อสานต่อความสำเร็จโครงการ Hydrogence ที่ได้คว้ารางวัลใหญ่ที่สุด 2 รางวัล (Future Water Hack Winner และ Community Choice Award) จากเวทีการแข่งขัน World Series Hackathon ที่สำคัญที่สุดของปี 2565 จากงาน World Expo 2020 ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะดำเนินการในรูปแบบของ

  • การทดลอง และทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าวในพื้นที่นำร่องในกรุงเทพฯ (Proof-of-Concept หรือ PoC)
  • เกิดแพลตฟอร์มต้นแบบในการติดตามน้ำท่วมด้วย IoT (monitor)
  • คาดการณ์ปริมาณน้ำและทิศทางการไหลด้วย machine learning (Prediction) เพื่อวางแผนและเตือนภัยได้อย่างทันท่วงที (Planning & warning) ทดสอบระบบสั่งการ และควบคุมการเปิดปิดประตูระบายน้ำแบบอัตโนมัติแบบครบวงจรด้วยระบบ AI (Control)
  • สร้างความมีส่วนร่วมให้กับภาคประชาชน (social sensor)

โดยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้จะสามารถนำไปขยายผลต่อในพื้นที่อื่น ๆ จุดประกายให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้มาร่วมกันสร้างสรรค์งานนวัตกรรมดิจิทัลในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป นำไปสู่การเป็น digital transformation ในทุกภาคส่วนของประเทศไทยอย่างแท้จริง

ข่าวอื่นๆ