สสน. ร่วมสนับสนุนศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ช่วงฤดูฝนนี้

18/11/2021

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบริหารจัดการมวลน้ำช่วงฤดูฝนภาคใต้ปี 2564

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. ได้รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมภาคใต้ทำให้มีฝนตกหนัก โดยเฉพาะจังหวัดชุมพร และเกิดอุทกภัยหลายแห่ง แม้ในปัจจุบันนี้ปริมาณฝนจะลดลง แต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักหลายสายแม้จะมีน้ำลดลงจากช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ก็ยังคงมีระดับน้ำมากในเกือบทุกลำน้ำ ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

สำหรับคาดการณ์สภาพอากาศในช่วง 3 เดือนนี้ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะลานีญา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 บริเวณภาคใต้จะมีปริมาณฝนตกมากกว่าค่าปกติ จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและบริหารจัดการอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนบางลางในช่วง 3 เดือนนี้อาจทำให้เกิดสถานการณ์น้ำล้นเขื่อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ในช่วงวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 บริเวณความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมาทำให้ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้บริเวณภาคใต้จะกลับมามีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกครั้ง และอาจเกิดการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอ่าวไทย จึงอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากเหมือนกับในช่วงวันที่ 8-14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาจึงควรมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ สสน. ได้นำระบบสำรวจและจัดทำแผนที่ความละเอียดสูงแบบเคลื่อนที่ (Mobile Mapping System: MMS) รวมถึง Mobile War Room สำหรับใช้ในการปฏิบัติการ พร้อมสนับสนุนการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เนื่องจากคาดการณ์ว่ายังคงมีพื้นที่เสี่ยงในบริเวณภาคใต้ซึ่งจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ประกอบกับปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีปริมาณน้ำมากกว่า 80% ของความจุ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นหลายแห่ง เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับสถานการณ์ จึงได้จัดตั้งคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ และจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อติดตาม ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำและอำนวยการหน่วยงานในพื้นที่ ในการบริหารจัดการมวลน้ำช่วงฤดูฝนภาคใต้ปี 2564 ให้เกิดความเป็นเอกภาพและสามารถคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

พร้อมมอบหมายให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลจากศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำหลาก เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ข่าวอื่นๆ