ระบบประเมินปริมาณ น้ำฝนและพยากรณ์ฝนล่วงหน้า

15/11/2019

ระบบประเมินปริมาณน้ำฝนและพยากรณ์ฝน ใช้ข้อมูลจากสถานีเรดาร์ตรวจอากาศซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศไทย ระบบเรดาร์ทำให้เราสามารถติดตาม เฝ้าระวัง และคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ทั่วประเทศแบบ real-time และเนื่องจากข้อมูลเรดาร์มีความละเอียดสูงในเชิงพื้นที่และเวลา ทำให้สามารถข้ามผ่านข้อจำกัดการตรวจวัดปริมาณฝนแบบดั้งเดิม

  • การปรับเทียบสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนของเรดาร์ (Z) และปริมาณฝน (R) ด้วยข้อมูลฝนจากสถานีโทรมาตรของ สสน.
  • การปรับแก้ความเอนเอียงของข้อมูลเรดาร์แบบ real-time ด้วยข้อมูลตรวจวัดน้ำฝนจากสถานีโทรมาตรของ สสน.
  • การคาดการณ์ฝนระยะสั้น 1-3 ชั่วโมงด้วยวิธี Centroid Tracking

เหตุการณ์ฝนตกหนักในกรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัด กรุงเทพมหานคร ปริมาณฝนสะสมเกินกว่า 100 มม. ในระยะเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในถนนสายสำคัญหลายสาย

เหตุการณ์พายุโพดุลและพายุคาจิกิ

ช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 4 กันยายน ปี พ.ศ. 2562 ฝนตกหนักในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ น้ำท่วมเกิดขึ้นในหลายจังหวัดแต่ท่วมรุนแรงที่สุดที่จังหวัดอุบลราชธานี

คะแนนเต็มจาก 0 / 5. จำนวนผู้โหวต 0

งานอื่นๆ

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: