แอปพลิเคชัน ThaiWater รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศของประเทศไทย

02/10/2019

Mobile Application “รู้ รู้อากาศ ทันใจทุกสถานการณ์”

แอปสำหรับรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศของประเทศไทย จาก “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ” สำหรับติดตามข้อมูลฝน ระดับน้ำ สถานการณ์เขื่อน คลื่นลม และพายุ มีทั้งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า

แสดงข้อมูลทั้งแบบสรุปสถานการณ์ในภาพรวมระดับประเทศ ระดับจังหวัด และรายละเอียดแต่ละด้าน โดยผู้ใช้สามารถเพิ่ม “สถานที่โปรด” เพื่อติดตามสถานการณ์ระดับจังหวัดที่สนใจได้

นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถรายงานสถานการณ์ด้วยตนเองได้ โดยส่งภาพและข้อความเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้งานอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลร่วมกัน

แอปพลิเคชัน ThaiWater  รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศของประเทศไทย แอปพลิเคชัน ThaiWater  รายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศของประเทศไทย


ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้ง PLAY STORE และ APP STOREโดยค้นหาคำว่า “ThaiWater” หรือ “คลังข้อมูลน้ำ”

พัฒนาโดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

งานอื่นๆ