ยินดีต้อนรับสู่ส่วนคำถามที่พบบ่อย

ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. คุณจะพบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และบริการของสถาบันฯ เราได้รวบรวมคำถามและคำตอบที่มักได้รับการสอบถามบ่อย เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของเรา และวิธีการที่ สสน. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทยอย่างยั่งยืน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้บริการและข้อมูลที่เราจัดเตรียมไว้

hii corporate identity

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย

โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และถ่ายทอดความรู้ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันศึกษา นำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

สสน. มีบริการหลากหลาย เช่น การจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ, การวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำและสภาพอากาศ, การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ, บริการเทคโนโลยีสำรวจและตรวจวัดเพื่อการบริหารจัดการน้ำ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ หน้า “งานของเรา” https://www.hii.or.th/งานของเรา/

สามารถเข้าถึงข้อมูลจาก สสน. ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.hii.or.th และ เว็บไซต์คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ www.thaiwater.net ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น้ำ, การพยากรณ์น้ำ, และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ สสน. ได้ตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ สสน. ที่อยู่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์ www.hii.or.th

ติดตามได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านเว็ปไซต์ www.thaiwater.net

2. แอปพลิเคชัน ThaiWater สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaiwater.net/mobile

เลขที่ 901 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 แผนที่ตั้ง ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.hii.or.th/สถานที่ตั้ง/

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.hii.or.th/ร่วมงานกับเรา/

สสน. มีระบบบัญชีข้อมูลเปิด (open data) สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ https://data.hii.or.th

ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ ถึง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ระบุรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ และวัตถุประสงค์การนำข้อมูลไปใช้ โดยสามารถส่งหนังสือมาได้ทางอีเมล

เวลา 08.30 – 17.30 น.

สามารถติดต่อ สสน. ได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันที่มีข้อมูลติดต่อเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถใช้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hii.or.th/ช่องทางติดต่อสถาบัน/

หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)