สสน. ร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้า และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน ตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567

11/07/2024

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุตั้งศูนย์ส่วนหน้า และสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน ตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2567 โดยมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เป็นประธานเปิดประชุมปฏิบัติการซักซ้อมแผนฯ พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ 24 หน่วยงาน นักวิชาการ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วม รวมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 2 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

สสน. ในฐานะคณะทำงานส่วนอำนวยการ ภายใต้โครงสร้างศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ ร่วมชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พร้อมนำรถ Mobile War Room ติดตามสถานการณ์น้ำ และ รถ MMS สำรวจภูมิประเทศ เข้าร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วย ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังการบรรยายภาพรวมการใช้งานรถ Mobile War Room และการคาดการณ์สถานการณ์น้ำประเทศไทย พร้อมกล่าวชื่นชมการสนับสนุนปฏิบัติการของ สสน. ในการรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับการประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีเป้าหมายในการซักซ้อมการปฏิบัติงานให้สามารถติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการและคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนได้อย่างตรงจุดและให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบได้อย่างมีเอกภาพและทันต่อสถานการณ์

ข่าวอื่นๆ