สสน.จัดงาน “รู้น้ำ รู้อากาศ พร้อมรับอุทกภัย” วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์น้ำ ฤดูฝน ปี 67

11/07/2024

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดงาน “รู้น้ำ รู้อากาศ : พร้อมรับอุทกภัย” วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานภาคเอกชน นำไปใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายวรพงศ์ ฤกษ์เกลี้ยง เเละ นางสาววัชราภรณ์ สร้อยจำปา นักวิเคราะห์ข้อมูลของ สสน. ให้ข้อมูลบรรยายสรุปวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ฝนในปี 2567

โดยภาพรวมฝน 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติ จากค่าเฉลี่ยฝน 30 ปี เเละตั้งแต่มกราคม – เมษายน ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้ความชื้นในดินน้อยลง ประกอบกับฝนที่น้อย จึงส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร เมื่อปริมาณน้อยลง ทำให้ราคาสูงดีดตัวขึ้น และถึงเเม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. ทำให้เริ่มมีฝนตกหนักเเละน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ เเละภาพรวมในเดือน พ.ค. ที่มีค่าฝนมากกว่าปกติ 19% แต่ฝนที่เกิดขึ้นมีลักษณะตกตามขอบประเทศ และตกเเบบกระจุกตัว ที่สำคัญคือฝนไม่ได้ตกเหนือเขื่อน ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนยังคงน้อย โดยเฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทำให้ภาพรวมครึ่งปีเเรกมีฝนน้อยตามการคาดการณ์ในช่วงต้นปี

สำหรับการคาดการณ์ฝนครึ่งปีหลังของ ปี 2567 ตั้งเเต่เดือน ก.ค – ก.ย. ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนมากกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จากนั้นเดือน ต.ค. – ธ.ค. ปริมาณฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลง และบริเวณภาคใต้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติ ซึ่งต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ยังนำเสนอการเข้าถึงข้อมูลของ สสน. ทั้งข้อมูลฝน ระดับน้ำ ผ่านเว็บไซต์ thaiwater.net และ ThaiWater Mobile Application เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานต่างๆ รวม 19 องค์กร เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ปูนซิเมนต์ไทย (SCG), คริสตอลลา, ไทยเบฟเวอเรจ, ธนาคารกรุงเทพ, ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (KIZ), ไทยน้ำทิพย์, หาดทิพย์, บุญรอดบริวเวอรี่, กลุ่มธุรกิจ TCP, สยามคูโบต้า, กลุ่มเซ็นทรัล, เอ็มเค เรสโตรองต์กรุ๊ป, DHI, เกษตรอินโน, อสมท. และ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ