สสน. ร่วมเปิด “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

09/07/2024

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว “ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์” ศูนย์ปฏิบัติราชการร่วม อว. พร้อมทั้งชมนิทรรศการผลงานของ 13 หน่วยงาน อว. ที่สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจการช่วยเหลือและสนับสนุนคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงานหลัก โดยมีผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่หน่วยงาน อว. และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี)

รัฐมนตรีกระทรวง อว. กล่าวว่า “…วันนี้เป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่กระทรวง อว. มีความมุ่งมั่นร่วมกันในการปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อพี่น้องประชาชนในนาม ‘ศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว.’ ซึ่งจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการแรกที่มีพันธกิจในการเฝ้าระวัง เตือนภัย ให้ความรู้ และป้องกันแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ อย่างครอบคลุม เตือนภัยด้วยข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้ความรู้ แจ้งเตือนสถานการณ์ ให้ข้อแนะนำแก่ประชาชน และร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานราชการในพื้นที่บูรณาการกับท้องถิ่นและภาคประชาสังคม นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่เพื่อการพิสูจน์ตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งถือเป็นการทำงานให้เกิดพลังร่วมสู่การดูแลประชาชนโดยตรง…”

โดยศูนย์ปฏิบัติการผู้พันวิทย์ อว. จะดำเนินงานในลักษณะเครือข่ายหน่วยงานของกระทรวง อว. ประชาชนหรือหน่วยงานสามารถแจ้งปัญหาผ่านสายด่วน 1313 Facebook ผู้พันวิทย์ อว. และ Line Id : @pupanvit โดยจะมีทีมงานส่วนกลางเป็นผู้รับเรื่องและประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมปฏิบัติการและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

โอกาสนี้ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญศิริ ศรัณย์รัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ และ จนท. สสน เข้าร่วมงาน พร้อมโชว์นิทรรศการ “คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ : รู้น้ำ รู้อากาศ รู้ทันภัยพิบัติ” นำเสนอเทคโนโลยีสำหรับบริหารจัดการน้ำและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ ได้แก่

1. ระบบวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ (Mini War Room) สนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่เกิดเหตุ

2. เทคโนโลยีสำรวจภูมิประเทศ ประกอบด้วย เรือสำรวจความลึกอัตโนมัติ (USV) และโดรนสำรวจระยะไกล เพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวอื่นๆ