สสน. ต้อนรับคณะเทศบาลเมืองปัตตานี ศึกษาดูงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ

09/07/2024

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายนิอันนุวา สุไลมาน นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ ผู้อำนวยการ สสน. ให้การต้อนรับ คณะได้ชมนิทรรศการ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เยี่ยมชมสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสน. และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง : High Performance Computing (HPC) พร้อมเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชัน ThaiWater

จากนั้นรับฟังการบรรยายสถานการณ์น้ำและการคาดการณ์ปริมาณฝนปี 2567 และการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและวิกฤต โดยนายวรรธนศักดิ์ สุปะกิ่ง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยนายดอเล๊าะอาลี สาแม ประธานเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชายแดนใต้

ข้อมูลจากการเยี่ยมชมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเตรียมการรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี และช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชนเตือนภัยในพื้นที่ต่อไป

ข่าวอื่นๆ