สสน. ต้อนรับ คณะ AIT หารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อคาดการณ์น้ำ

03/07/2024

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. นำโดย ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์ นักบริหารนโยบายวิจัยและพัฒนา และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยทีม สสน. ให้การต้อนรับคณะจาก AIT และคณะนักศึกษาจาก Hohai University สาธารณรัฐประชาชนจีน (สถาบันการศึกษาด้านน้ำ)

ประสานขอเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญด้านน้ำ ภายใต้โครงการ “2024 International Leadership Training Program for Lancang-Mekong River Young Professionals in Water Sciences” ทั้งนี้ สสน .ได้บรรยายเรื่อง Climate change และ เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงได้หารือเพื่อหาแนวทางความร่วมมือกันในอนาคตต่อไป ก่อนจบการบรรยาย ทางคณะอาจารย์จาก Hohai University ได้เสนอ ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาต่อในระดับ ป.โท หรือ ป.เอก
  2. การดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อคาดการณ์น้ำ

ข่าวอื่นๆ