สสน. จับมือ ดีป้า “ยืนหนึ่ง” การแข่งขันประกวดไอเดียระดับโลก Expo 2020 ณ นครดูไบ

10/03/2022

วันที่ 9 มีนาคม 2565 Siemens Experience Center นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ร่วมกับ หรือ depa ชนะเลิศสตาร์ทอัพชั้นนำทั่วโลกกว่า 96 ราย ในการแข่งขันแนวความคิดระดับโลก เวทีแฮ็กกาตอน (Hackathon) ในงาน มหกรรมการรวมตัวของมวลมนุษยชาติ Expo 2020 ณ นครดูไบ ภายใต้หัวข้อ “อนาคตของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ” (Future Water Hack) เพื่อออกแบบ (Design) แนวทางการแกัปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Data) และ เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitialization) ที่ทำได้จริง

ทีมเฉพาะกิจระหว่าง สสน. และ ชื่อว่า “Smart Water Team” นำเสนอแนวความคิดในการแก้ปัญหาน้ำท่วมของเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมักจะประสบปัญหาเดียวกันอันเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน โดยทีมงานได้ร่วมกันพัฒนาต้นแบบระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีชื่อว่า “HYDROGENCE” (มาจากคำว่า Hydro ซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำว่าน้ำ และ Intelligence ซึ่งมีทั้งความหมายของการเป็นข้อมูลและความฉลาด) และใช้พื้นที่ กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่สำหรับการทดลอง ทดสอบระบบ (Proof-of-Concept หรือ PoC) เชื่อมต่อข้อมูลจาก 242 ประตูน้ำ 191 ปั๊มน้ำ และกว่า 573 IoT เซ็นเซอร์ บนเส้นทางการไหลของน้ำในคลองและเส้นทางการระบายน้ำ 1,984 เส้น เป็นระยะทางกว่า 2,760 กิโลเมตร แบบฉับพลัน (Real-Time)

โดยสามารถใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อตอบโจทย์การติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศในเมือง (Monitoring), คาดการณ์ปริมาณน้ำเพื่อการวางแผนรับมือ (Forecasting & Planning), และสั่งการควบคุมการไหลของน้ำแบบอัตโนมัติ (Controlling) จากความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อสร้างแบบจำลองเสมือนในโลกดิจิทัล ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนของระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งระดับเมือง และระดับประเทศในระยะยาว

การทำงานเฉพาะกิจนี้ เกิดขึ้นได้จากแรงสนับสนุนของท่านผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ดร.สุทัศน์ วีสกุล และผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน ที่เชื่อมั่นในทีมงาน และการทำงานใหม่ๆ ที่ท้าทายอยู่เสมอ ซึ่งได้ผนึกกำลังระหว่างฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และ ฝ่ายนวัตกรรมสารสนเทศทรัพยากรน้ำ นำโดย และ ดร. พิณทิพย์ วัชโรทัย พร้อมทีมงานหลักที่เป็นหัวใจสำคัญ ได้แก่ คุณฐิติพร มีประเสริฐ, คุณอรรถชัย คันธารราษฎร์, ดร.กนกศรี ศรินนภากร, คุณสุภลักษณ์ วิมาลา และ คุณเฉลิม เพ็งพิศ นอกจากนี้ยังมีทีมงานเบื้องหลังอีกมากมายจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการผู้ตัดสินได้กล่าวชมถึงแนวความคิดของ “Hydrogence” ในมิติของความเป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาเชิงรุกที่ต้นเหตุ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันโดยเฉพาะ Internet-of-Things (IoT) และการประมวลผลบนคลาวด์สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และแม่นยำกว่า เพราะมีความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์น้อยกว่า รวมไปถึงจุดแข็งในความเป็นคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ที่มีข้อมูล real-time จำนวนมากเข้าสู่ระบบ และสามารถใช้งานข้อมูลได้ทันที นอกจากนี้ยังรวมถึงมิติของการทำงานแบบ “เฉพาะกิจ” แบบคล่องตัว (Agile) ของดีป้า และ สสน. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนในกำกับของภาครัฐที่มีแนวทางและปรัชญาการทำงานแบบ เดินไปข้างหน้าแบบก้าวกระโดด (Proactive and Exponential Growth) ซึ่งส่งผลให้สามารถ “ยืนเป็นที่หนึ่ง” ในเวทีการแข่งขันที่สำคัญที่สุดของโลกในปีนี้ได้ แม้ว่าคู่แข่งทั้งหมดจะเป็นสตาร์ทอัพระดับโลกก็ตาม

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัล “Community Choice Award” จากความสนใจของผู้เข้าชมผ่านระบบออนไลน์สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วยก นับเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของหน่วยงานรัฐไทย ที่ได้สร้างชื่อเสียงในระดับโลก และ “ทีม สสน.” จะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อให้ไทยเป็นอัจฉริยะในการบริหารจัดการน้ำที่สร้างความยั่งยืน และมั่นคงให้กับประเทศต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://siemens.mindsphere.io/en/future-world-series/water

ข่าวอื่นๆ