สสน.ร่วมกับ ACIOA ลงนามความร่วมมือสร้างเครือข่าย มุ่งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำ

21/04/2021

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ . จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ACADEMIC AND PROFESSIONAL COOPERATION” ระหว่าง สสน. และ ASEAN ()

ได้รับเกียรติจาก ดร. ประธานกรรมการบริหาร สสน.เป็นประธานในพิธีลงนาม  โดยมี ดร. ผสสน. และ นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานสมาคม ACIOA เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ

สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการน้ำ และสร้างสังคมที่ทันสมัยด้วยดิจิทัลให้ก้าวสู่ระดับอาเซียน

ทั้งนี้สามารถรับชมบรรยากาศพิธีลงนามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=2362773980683140

ข่าวอื่นๆ