อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมหารือแนวทางบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยี สสน.

02/03/2021

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดี พร้อมด้วย ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีและการดำเนินงานคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. โดยมี ดร. ผู้อำนวยการ สสน. และ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สสน. ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมนิทรรศการ “จาก นภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ระบบโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศและระดับน้ำอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์สมรรณะสูงที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสภาพภูมิอากาศ

จากนั้นร่วมรับฟังและหารือแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ร่วมกัน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาดิน และบุคลากรในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการบริหารจัดการน้ำชุมชนต่อไป

ข่าวอื่นๆ