สสน.จัดเวิร์คช็อปครั้งที่ 1 โครงการ CRADR ดึงผู้เชี่ยวชาญอาเซียน ร่วมถกเทคโนโลยีเหมาะใช้ ใน จ.แพร่

25/02/2021

วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งผู้บริหาร สสน. ร่วมจัดกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 1 ภายใต้ CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE FOR DISASTER RISK REDUCTION หรือ ผ่านการประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้เข้าร่วมในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแนะนำข้อมูลความเป็นมาของโครงการ ข้อมูลของพื้นที่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่าง และการหารือกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการปรับใช้ในจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรม Workshop ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นต่อไปในเดือนมีนาคม โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ

ข่าวอื่นๆ