ดร.อภิสิฏฐ์ มก. เยี่ยมชม สสน. พร้อมหารือความร่วมมือ “การพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ”

25/01/2021

วันนี้ 25 มกราคม 2564 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เข้าเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือ “การพัฒนานวัตกรรมด้านข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” ระหว่าง และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ (War Room) โดยมี ดร. ประธานคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. ให้การต้อนรับ

ข่าวอื่นๆ