ดร.สุทัศน์ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2563

19/10/2020

วันืั้ 19 ตุลาคม 2563เวลา 07.45น. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (ผสสน.) และเจ้าหน้าที่ . ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ ในฐานะทรงเป็น “” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2563

ดร.สุทัศน์ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2563

โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทรัชกาลที่ 4 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ดร.สุทัศน์ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2563

ข่าวอื่นๆ