เร่งติดตั้งสถานีโทรมาตร ติดตามข้อมูลสภาพอากาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

10/07/2020

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ” โดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ กสทช., กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมการปกครอง, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ดำเนินการติดตั้งสถานีโทรมาตรตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ บริเวณยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย เพื่อใช้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำในพื้นที่ เตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำและเตือนภัยในฤดูฝนนี้

โดยได้รับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ในการดำเนินงานติดตั้ง จากกองทัพภาคที่ 3 กองทัพบกปัจจุบันได้ดำเนินการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติฯ ภายใต้โครงการดังกล่าวแล้ว จำนวน 80 สถานี ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย และอุทัยธานี

ข่าวอื่นๆ