สสน.ประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

26/06/2020

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ . ร่วมกับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานประกาศจุดยืนไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น และให้คำมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

โดย ดร. ผู้อำนวยการ สสน. เป็นผู้กล่าวนำคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว

คะแนนเต็มจาก 0 / 5. จำนวนผู้โหวต 0

ข่าวอื่นๆ

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: