สสน.จับมือ สพร.ลงนาม MOU พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านน้ำ

04/06/2020

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ห้องบัญชาการและวิเคราะห์สถานการณ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สสน. และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.

ภายใต้ “โครงการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านน้ำ ตามหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) บนระบบ Open Data” นำโดย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผสสน. และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สพร. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ

การ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลด้านน้ำ อันเป็นสาธารณประโยชน์บนระบบ Open Data ที่ผ่านการดำเนินการตามหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และระบบเชื่อมโยงชุดข้อมูลระหว่างกันที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และความร่วมมือนี้ จะดำเนินการร่วมกันเป็นระยะเวลา 5 ปี (2563 – 2568)

ข่าวอื่นๆ