สสน.นำคณะมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง-จุฬาฯ ศึกษาการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตำบลบึงชำอ้อ

24/02/2020

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ (.) โดย ฝ่ายโครงการพิเศษ ประสานความร่วมมือ และสื่อสารองค์กร เเละฝ่ายจัดการน้ำชุมชน นำคณะจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง และคณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ เพื่อเยี่ยมชมศึกษาตัวอย่างการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพแม้ยามภัยแล้ง

สสน.นำคณะมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง-จุฬาฯ ศึกษาการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตำบลบึงชำอ้อ

ข่าวอื่นๆ